Verkiezingsprogramma christenunie assen

2020-02-19 00:37

Verkiezingsprogramma in het kort Een samenleving met toekomst voor onze kinderen Dat wij kiezen voor toekomstige generaties, is voor ons een principile keuze.Wij geloven dat mensen geschapen zijn door God en dat ieder mens uniek en waardevol is. Hij heeft ons aan elkaar gegeven om samen te leven. De ChristenUnie gelooft dat zinvol leven, vrijheid en veiligheid belangrijker zijn dan geld en bezit. Wij willen een samenleving die vrijheid geeft om te geloven en om zelf verantwoordelijkheid te nemen. verkiezingsprogramma christenunie assen

In Assen mogelijk maken wat nodig is. Een sterk Assen begint bij een stad waarin u en iedere Assenaar zich veilig en thuis voelt. In het Assen van CDA staat niemand er alleen voor.

14 juli De VVD Assen heeft op vrijdag de 13e een bedrijfsbezoek gebracht bij Omni Drones in Eelde, het bedrijf van de Assenaar Egbert Swierts. In de voormalige vliegschool van de KLM, te midden van een aantal nog verlaten panden, heeft Egbert Swierts kansen gezien en gegrepen. ChristenUnie Assen stelt verkiezingsprogramma kies voor de ander vast en stemt in met de lijst maandag 04 december 2017 18: 26 Afgelopen woensdag hebben de leden van de ChristenUnie Assen de kandidatenlijst vastgesteld voor de komendeverkiezingsprogramma christenunie assen De ChristenUnie is een christelijksociale Nederlandse politieke partij, die vertegenwoordigd is in de Eerste en Tweede Kamer, het Europees Parlement en in provinciale, gemeentelijke en waterschapsbesturen.

Verkiezingsprogramma christenunie assen free

Lees hieronder ons verkiezingsprogramma in een samenvatting van vijf minuten. Of download het complete verkiezingsprogramma in pdf. Andere versies staan onderaan de pagina. verkiezingsprogramma christenunie assen Zorg voor en zorg om mantelzorgers in Assen is een belangrijk thema. We hebben in de gemeenteraad al vaker over dit onderwerp gesproken, omdat raadsbreed de noodzaak van goede wordt gevoeld en gedeeld. Contact; Kies voor de ander Ontdek onze standpunten. 30 januari, 17: 31. van de kerken in Assen. Namens de fractie van ChristenUnie Assen bezocht @LianHeijs gisteren de feestelijke viering in de Kandelaar ter gelegenheid van 30 jaar 'Open Huis' in Assen. Na afloop van ChristenUnie Assen Hier staan wij voor. Onze fractie bestaat sinds 21 maart 2018 uit Bert Wienen, Bouke Weening, Tjerk Medemblik, Lian HeijsEisses en Cor Staal, plaatsvervangend raadslid Rien Jongman en fractiesecretaresse Ilja Burgler.

Rating: 4.33 / Views: 888